Välkommen till Karlstad och Solstaloppet XC nu på lördag.  Studera PM:et noga.
Lycka till på lördag !    PM Solstaloppet 2015_ver 1