I och med flytten till Kil kommer vi efter att vi under fredagsnatten lagt tävlingspåren besätmma om det blir:

  • En 8 km slinga som körs 5 varv, höjd difference 104 m
  • En 4 km slinga som körs 10 varv, höjd difference 62 meter

Båda slingorna är alltså mycket flacka och lättåkta. En normal tävlings 5 km bana har en total stigning mellan 185-225 meter. Spåren kommer att fräsas med spårfärs och vi kommer även under tävlingen ha en spårpatrull ute ifall förstärkningar skulle behöva göras.

Bankartor

Banprofil 8 km

Banprofil 8 km

Banprofif 4 km

Banprofil 4 km