Banan mäter 30 km som körs två varv för 60 km klassen. Vi startar med s.k. masterstart vid Wåxnäshallen/Säterivägen och lotsar först startfältet ut en bit på banan innan farten släpps fri. Detta görs för startfältet ska hinna dras ut en del under kontrollerade former och på så sätt göra starten så säker som möjligt. Banan är en skön blandning av fina stigar, grusvägar med avbrott för tekniska partier som bemästras av alla!

Spana in dina kompisar eller konkurrenter på Stravas hemsida där det finns flera segment från banan att köra:

Banan som .gpx-fil

Bankarta:

Karta_solstaloppets_bana

Banprofilen är småkuperad med två längre sammanhängande stigningar.

Solstaloppet XC MTB - Höjdprofil

Solstaloppet XC MTB - Bryngfjordstoppen - Karta OL

Solstaloppet XC MTB - Brungfjordstoppen satelitfoto