Vi är trots de de senaste dagarnas blidväder och morgonens motgång glada över att kunna genomföra Solstaloppet 2014 med bibehållen närhet till Karsltad och en bana som liknar Vasaloppets böljande teräng.

Vi har inte bara haft vädergudar som spökat med oss arrangörer, vi arbetade intensift under natten med att säkra en 7 km lång bana på I2 skogen men i more grusades planerna genom att huvudvägen för banan plogades trots löfte om annat…

Då vi vill behålla närheten till Karslstad och erbjuda alla skidfantaster en inte allt för kuperad bana flyttas Solstaloppet 2014 till Kil och ”Höjda” där det på onsdagsmorgonen är kanonfina förhållanden! Kalhyttan är givetvis en toppenarena men det korta varslet kombinerat med den kuperade terrängen och avståndet från Karlstad gör att en flytt dit inte ät aktuell när så fina förhållanden finns närmare!

UPPDATERAT PM – Onsdag 5 / 2 – 2014

När: Lördagen den 8 Februari klockan 10.00 för 40 km banan samt 10.10 för 20 km banan.
Klass:
D /H – 40 Km klassisk stil. D /H 20 Km klasiskt stil.
Anmälan: Under fliken anmälan ovan fram till torsdag den 6 februari, efteranmälan på plats vid Höjda, tävlingsmorgonen från 08.00-09.30!
Saknar du klubb: Om du inte är medlem i en förening ansluten till Svenska Skidförbundet föreslår vi medlemskap i Grava SK. Det går aldeles utmärkt att åka utan föreningstillhörhet, ange d din hemort vid anmälan.

Startavgift: Vid betalning innan 6 februari: Långa banan 300 kr. Korta banan: 250 kr.

Efteranmälan: Mottages vid Frykstastugan på ”Höjda” tävlingsdagen från kl 8.00 till senast 1 timma före start mot kontant betalning.  Vi tar ingen förhöjd avgift för efteranmälan.

Startlista: Publiceras innan tävlingen på denna sida.

Nummerlappar: Hämtas vid ”Höjda”, Frykstastugan från kl 08.00.
Omklädning och dusch: Omklädning finns att tillgå vid Frykstastugan.
Regler: SSF regler gäller. Deltagande sker på egen risk.

Parkering: I anslutning till Frykstastugan, Höjda skidstation, samarbeta med parkeringsvakterna.

Start: Gemensam start vid Frykstastugan, skidstadion. Mål: Skidstadion, Frykstastugan Banan: Vipublicerar spårkarta och höjdprofil under kvällen.

Prisutdelning: Samtliga åkare får hederspris vid målgång. Utlottade priser delas också ut vid målgång.
Servering:Frykstastugan från 09.00.
Seedningsgrundande: Långa banan för Vasaloppet och korta banan för Tjejvasan enligt Vasaloppets seednings kriterier.

Kontaktpersoner: Tveka inte att kontakta tävlingsledare Erik Pütsep, 072-586 33 11 ,info@solstaloppet.se.

Välkomna till Solstaloppet 2014!